З А Я В К А

за участие във Фолклорен танцов фестивал

 „Приятели чрез танца“ - 02. май.2020 г., град Перник

 

Zaiavka 2020 Pernik.doc (124416)