статут

 

ДАТА: 02 май 2020г.,(събота)

НАЧАЛО - 12:00 часа

МЯСТО -  Сцена пред ОК " Дворец на културата" - гр.Перник

ЦЕЛ: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТАНЦОВ ФОЛКЛОР.

РЕГЛАМЕНТ: 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.       Право на участие имат всички клубове изучаващи български народни хора и танцови състави, от страната.

2.       Участниците да не са професионалисти

3.       Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми.

4.       Всички групи попълват заявка по образец  и я изпращат на е- майл

tancova_kashta@abv.bg

5.       С подаването на Заявката за участие се изпращат копие от платежното нареждане.          /възможно и 50% от сумата с доплащане на място/ В платежното нареждане в графата „основание” се записва: участие във фестивал и името на групата

6.       При неявяване сумата не се възстановява! Краен срок до 25.04.2020

7.       Музикалният съпровод да бъде осигурен на CD или флаш памет.

8.       Участниците носят отговорност за своите костюми и лични вещи.

9.       Разходите по пребиваването на колективите  са за тяхна сметка.

10.   На всички участници организирано се осигуряват подкрепителни напитки и сувенири, съгласно предоставената бройка по заявка за участие.

    

КАТЕГОРИЯ - ЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБОВЕ

  1. Раздел - „ Да се забавляваме“

Клубовете изпълняват ДВЕ  хора/ пожелание/ с времетраене до 6 мин.

  1. Раздел -  „ Да се надиграваме“

Разделът има конкурсен характер, компетентно жури и награден фонд.

Клубовете изпълняват  обработка на  хоро с времетраене до 4 мин./хореографското решение да започва с автентичния образец на хорото/

 

КАТЕГОРИЯ - ТАНЦОВИ СЪСТАВИ

  1. Раздел - „ Да се забавляваме“

Танцовите състави изпълняват ДВА танца / пожелание/ с времетраене до 15 мин.

 

Участниците се разделят в 3 възрастови групи

ДЕТСКА  – до 15 години (минимум 70% от участниците да са  до 15 год)

МЛАДЕЖКА –  до 25 години (минимум 70% от участниците  да са на тази възраст)

СМЕСЕНА – без ограничения на възрастта

 ТАКСА -  10 лв. на човек

                Деца - 5 лв на човек

Групите имат право да участват само в един от разделите!

  Награди

  1. Раздел -  „ Да се забавляваме“

   • Грамота и плакети за участие на всички колективи.

   • И още други награди и изненади.

  1. Раздел - „ Да се надиграваме“

   • Грамота и плакети за участие на всички колективи.

   • Първо място

   • Второ място

   • Трето място

Допълнителни награди: - Специални  награди: На кмета,На организаторите и спонсори на фестивала.

Организаторите си запазват правото да видеофилмират, фотозаснимат изпълненията на участниците в конкурса с цел създаване на архив на мероприятието, като същите няма да бъдат използвани с търговска цел, с което да се наруши Закона за авторското право и сродните му права.

Такса за участие: Всички участници плащат такса за участие в размер на 10 лева и 6 лв. за дете по банков път

Клубовете ръководени от членове на Асоциацията на хореографите в България ( с валиден сертификат и платен членски внос ) ще плащат % таксата съгласно Решение № 3 от Протокол №2 / 27.10.2018г. от заседание на АХБ/ 8 лв. и 5 лв. за дете

Регистрация:

Регистрацията на участниците  се извършва 1 час преди обявяването на началото на фестивала т.е. от 11:00 часа на 02.май.2020 год. (събота) в Общински младежки дом гр. Перник от ръководителите на групите. 

Редът на регистрация определя реда на явяване.

Лица за контакти:

Йовчо Георгиев - директор GSM 0888556777 

Алина Георгиева - организатор GSM  0893525823 

Танцова къща „Приятели чрез танца“ - Перник

 

Таня Георгиева - GSM: 0893466357 - организатор

Сдружение „Дай,бабо,огънче!“ - Перник 

e-mail: tancova_kashta@abv.bg