Програма

 

11:00 – 11:30 часа –  регистрация на групите. Място - Общински младежки дом

                              Редът на регистрация е ред на явяване.            

12:00 часа  – Дефиле по предварително определен маршрут

                  - Официално откриване на Фестивала и представяне на групите

                       / сцена пред ОК " Дворец на културата"/

                  -  Мегдански хора от Граово

  • Граовско
  • Четворно
  • Сватбарско/самоковско/хоро - всички участници се залавят на ОБЩО хоро

               – Явяване на групите по вече определен ред.

Докато журито заседава и обобщава резултатите, организаторите дават възможност на всички участници да се включат в  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ  концерт.

Групите сами избират дали участват и с какво в този концерт, продължителността на изпълнението да е от 3 до 5 мин.

Награждаване и закриване на фестивала.