08 май 2021 г.

Идеята за провеждането на фолклорния танцов фестивал е на инструкторите в Танцова къща "Приятели чрез танца"

    

    Алина Георгиева                Йовчо Георгиев