20 АПРИЛ 2019 г.

Идеята за провеждането на фолклорния танцов фестивал е на инструкторите в Танцова къща "Приятели чрез танца"

    

    Алина Костадинова        Христо Костадинов         Йовчо Георгиев